Opšti podaci za indentifikaciju

Naziv:
Društvo za projektovanje i razvoj mobilnih aplikacija Androcab d.o.o. Kragujevac

Adresa:
Sretenjskog Ustava 1-3

Mesto:
34000 Kragujevac

:
108702832

Ime i prezime ovlašćenog lica:
Dragan Prokić

Matični broj:
21050903

Podaci o delatnosti:
6201 - Računarsko progamiranje

+381 65 305 503 1:
+381 65 3055 031

E-Mail:
kragujevac@androcab.com

Obveznik PDV-a:
Ne

Podaci o računima u poslovnim bankama

Broj računa:
ERSTE BANK 340-11011723-51