Opšti podaci za indentifikaciju

Naziv:
Društvo za projektovanje i razvoj mobilnih aplikacija Androcab d.o.o. Kragujevac

Adresa:
Sretenjskog Ustava 1-3

Mesto:
34000 Kragujevac

Tax number:
108702832

Ime i prezime ovlašćenog lica:
Marija Jevtić

Matični broj:
21050903

Activity registration:
6201 - Računarsko progamiranje

E-Mail:
kragujevac@androcab.com

Obveznik PDV-a:
Ne

Podaci o računima u poslovnim bankama

Broj računa:
ERSTE BANK 340-11011723-51